صادرات غیر نفتی کشور در سال ۱۴۰۱ با عبور از ۵۳ میلیارد دلار و رشد ۱۰ درصدی رکورد جدیدی را در تاریخ کشور به جا گذاشت.
مقاصد اصلی صادرات غیرنفتی ایران کدام کشورها هستند؟

All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari