به گزارش بورس نیوز، شرکت کارخانجات مخابراتی ایران از شرکت در مناقصه خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، در مناقصه مراکز مخابراتی ایران با موضوع خرید AC PDU، شرکت کرده است.

source

توسط ecokhabari