پروژه تجاری
به گزارش بورس نیوز، شرکت فولاد افزا سپاهان از عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مزایده واگذاری پروژه تجاری اداری باروژ واقع در اصفهان خیابان چهار باغ بالا برگزار، اما متقاضی نداشت.
پروژه تجاری
 

source

توسط ecokhabari