به گزارش بورس نیوز، شرکت فنرسازی زر از انعقاد قرارداد مهم خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، ۲ قرارداد فروش دسته فنر شمش با شرکت هم گروه که جزء معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت (معامله با اشخاص وابسته) منعقد شد.

source

توسط ecokhabari