در حال حاضر ۹۳۸ هزار و ۴۶۱ نفر از جمعیت فارغ‌التحصیلان کشور، بیکار هستند که سهم آنها از کل بیکاران کشور در حدود ۴۰ درصد است که نسبت به سال ۱۴۰۰ افت ۰.۳ درصدی را نشان می دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی تازه‌ترین آمار مربوط به وضعیت نیروی کار مربوط به کل سال ۱۴۰۱ که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده نشان می‌دهد که ۹۳۸ هزار و ۴۶۱ نفر از جمعیت فارغ‌التحصیلان کشور، بیکار هستند؛ یعنی در سال گذشته، ۱۲.۹ درصد از کل جمعیت فعال فارغ‌التحصیل آموزش عالی، بیکار بوده‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش ۰.۷ درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین ۴۵۱ هزار و ۳۳۶ نفر از این جمعیت را مردان و ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ نفر را زنان به خود اختصاص می‌دهند؛ از نظر درصدی نیز نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان گروه مردان ۸.۹ درصد و گروه زنان ۲۱.۹ درصد است.
نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در گروه مردان در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۴۰۱، معادل ۰.۸ درصد و در گروه زنان ۰.۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
۴۰ درصد از بیکاران کشور، فارغ‌التحصیل دانشگاهی هستند
همچنین در حال حاضر ۲ میلیون و ۳۴۸ هزار و ۹۵۷ نفر بیکار در کشور داریم که بررسی سهم «جمعیت بیکار تحصیل کرده از مجموع جمعیت بیکار کشور» حاکی از آن است که ۴۰ درصد بیکاران کشور، در گروه فارغ‌التحصیلان آموزش عالی قرار دارند که این سهم در سال ۱۴۰۰ معادل ۴۰.۳ درصد بود.
البته سهم «جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل از کل شاغلان» با رشد مواجه بوده به طوری که این سهم ۰.۹ درصد افزایش داشته و از ۲۵.۸ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۶.۷ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari