به گزارش بورس نیوز، شرکت بین المللی توسعه ساختمان از شرکت در مزایده خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، در نظر دارد پروژه نیمه کاره خود را با وضعیت موجود و شرایط مندرج در اسناد مزایده فروش یا اسناد سرمایه گذاری در تکمیل ساخت از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت واگذار کرده و یا ساخت آن را با همکاری سرمایه گذاران توانمند و متخصص در حوزه ساخت و ساز تکمیل کند.

source

توسط ecokhabari