مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران بر نوسازی و تعمیرات زیرساخت‌های این پایانه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت پایانه‌های نفتی ایران، عباس غریبی ضمن تأکید بر اهمیت پایانه نفتی شمال به‌عنوان یک پایانه پشتیبان در فرآیند ذخیره‌سازی و صادرات نفت خام و کمک به تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز کشور اظهار کرد: زیرساخت‌های اصلی این پایانه شامل پهلوگاه‌ها، بازوهای بارگیری، خطوط لوله جریانی، مخازن ذخیره‌سازی و سامانه‌های اندازه‌گیری است که روزآمد بودن، چابکی و آمادگی تأسیسات پایانه‌ها در انجام مأموریت‌ها اهمیت بسیاری دارد.
وی ادامه داد: تمرکز بر مأموریت اصلی شرکت پایانه‌های نفتی ایران و ایفای نقش شایسته در تکمیل و تداوم زنجیره ارزش شرکت ملی نفت ایران از مبانی اصلی این مجموعه است.
مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران افزود: پروژه انجام تعمیرات اسکله پایانه نفتی شمال، پس از تأمین اعتبار و تشریفات قانونی مناقصه به پیمانکار واگذار شده است.
غریبی گفت: با توجه به گزارش‌های بازرسی و لزوم تعمیرات این تأسیسات مهم، متخصصان اداره‌های نگهداری و تعمیرات شرح کار را تهیه و برآورد کردند و با هم‌افزایی مدیریت‌ها و اداره‌های ذی‌ربط، تشریفات مناقصه در دستور کار قرار گرفت و طی هفته جاری انتخاب پیمانکار پروژه انجام شد.
وی تصریح کرد: شرح خدمات پروژه شامل غلاف‌گذاری و تقویت ستون‌های (پایل‌های) بارانداز (اسکله)، بلاست و رنگ‌آمیزی و اصلاح سیستم حفاظت کاتدی است.
مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران از تلاش، عزم و هم‌افزایی، مدیریت مجری و همه مدیریت‌ها و اداره‌های دست‌اندرکار اعم از عملیات، فنی، مالی، بازرسی فنی، حقوقی و قراردادها، ریاست پایانه شمال، کمیسیون مناقصه‌ها و کارگروه فنی بازرگانی قدردانی کرد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari