بورس‌نیوز:
شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس با سرمایه ثبت شده ۲۴۶ میلیاردتومانی و ارزش بازار یک هزار و ۷۲۶ میلیاردتومانی، در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال جاری که در سامانه کدال منتشر کرد، توانست از بخش‌های سوءپیشینه سفیران، جریمه سفیر و مسافر متخلف، راه‌اندازی مجدد، سرویس تلفنی، کمیسیون دریافتی از سفیران و سایر درآمد کسب کند.

شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس میزان درآمدی که در دومین ماه سال جاری از خود بر جای گذاشت ۷۳ میلیارد تومان بوده است. میزان درآمدی که این شرکت در اردیبهشت‌ماه از خدمات خود شناسایی کرد ۴۶ درصد رشد را نسبت به ماه گذشته و ۱۱۵ درصد رشد را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد، از ابتدای سال مالی تاکنون نیز میزان درآمد تجمیعی این شرکت استارتاپی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۱۱۲ درصد افزایش را در کارنامه خود به ثبت رساند.

“تپسی” بیشترین درآمد ماهانه‌ای که در اردیبهشت‌ماه شناسایی کرد مربوط به بخش «کمیسیون دریافتی از سفیران» حدود ۷۰ میلیارد تومان بود، این بخش نسبت به ماه گذشته رشد ۴۸ درصدی را به دنبال داشت. درآمدی که شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس از بخش کمیسیون شناسایی کرد دربرگیرندة ۹۵ درصد از درآمد ماهانه بود و مابقی درآمد “تپسی” نیز از بخش «سرویس تلفنی» با درآمد ۳ میلیاردتومانی بود که در جایگاه بعدی ایستاد.

پایان مطلب

source

توسط ecokhabari