گزارش سرمایه
به گزارش بورس نیوز، شرکت بهار رز عالیس چناران از اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه خبر داد.
بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۲,۵۰۰,۱۰۰ ریال به مبلغ ۳,۰۰۰,۱۲۰ ریال از محل سود انباشته ارائه می‌شود.
گزارش سرمایه

source

توسط ecokhabari