ثبات در
بورس‌نیوز:
شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین با سرمایه ثبت شده ۳ هزار و ۱۰۰ میلیاردتومانی و ارزش بازار ۶۰ هزار و ۸۹۰ میلیاردتومانی، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال جاری خود را در سامانه کدال منتشر کرد؛ سرمایه‌گذاری انجام‌شده از سوی سرمایه‌گذاری صدر تامین در اردیبهشت‌ماه مربوط به شرکت‌های فعال در بازار سرمایه و شرکت‌های خارج از بورس بود.
ثبات در
مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری “تاصیکو” در این دوره ماهانه برابر با ۶ هزار و ۸۰۳ میلیارد تومان بوده است؛ شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین بیشترین سرمایه‌گذاری خود را در شرکت‌هایی انجام داد که در بازار سرمایه حضور داشتند. میزان سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین در شرکت‌های خارج از بورس برابر با ۵۲۶ میلیارد تومان و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ۶ هزار و ۲۷۷ میلیارد تومان بود. عمده سرمایه‌گذاری “تاصیکو” در اردیبهشت‌ماه مربوط به بخش‌های استخراج کانه‌های فلزی و فلزات اساسی بوده است.
ثبات در
سرمایه‌گذاری صدر تامین در گزارش فعالیت ماهانه آخرین ماه از سال مالی خود (سال مالی منتهی به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲) در صورت‌وضعیت پرتفوی شرکت‌های «بورسی» ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌های خود را بالغ‌بر ۷۸ هزار و ۵۲ میلیارد تومان به ثبت رساند که نسبت به بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌ها رشد یک هزار و ۱۴۴ درصدی را به همراه داشت، لازم به ذکر است که ارزش بازار پرتفوی بورسی سرمایه‌گذاری صدر تامین در این دوره یک‌ماهه از مبلغ ۷۹ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان به مبلغ ۷۸ هزار ۵۲ میلیارد تومان رسید که نسبت به ارزش بازار ماه گذشته ۲ درصد کاهش را به دنبال داشت. اما نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۰ درصد رشد را به خود دید.
ثبات در
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari