تخصیص سهام به متولدین ۱۴۰۱
به گزارش بورس نیوز، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره اختصاص سهام به متولدین سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: این سهام به متولدین سال ۱۴۰۱ اختصاص یافته و منابع برای سال ۱۴۰۰ تأمین نشده بود؛ لذا به نوزادان سال گذشته داده می‌شود.
وی درباره اختصاص سهام به متولدین سال جاری نیز افزود: منابع برای نوزادان متولد امسال هم تأمین خواهد شد، ولی اول باید منتظر باشیم منابع تأمین شود و بعد به مردم اطلاع‌رسانی کنیم.

source

توسط ecokhabari