سواد مالی کودکان و نوجوانان
بورس نیوز:
چه وضع مالی خوبی داشته باشیم و چه سختی‌های روزگار گره بر پیشانی مان انداخته باشد، د لمان میخواهد فرزندا نمان آیندۀ خوبی داشته باشند. این آینده بیش از آنکه در گرو مال و منال باشد، وابسته به مهار تهای آ ن‌ها در مدیریت بعد مالی زندگی و ایستادن روی پای خودشان است.
پژوهش‌ها نشان میدهد بیشترین تأثیر در شکل گیری رفتار‌ها و نگر شهای مالی افراد، در محیط خانه صورت میگیر د. پس اهمیت یادگیری سواد مالی خود و فرزندا نمان دوچندان خود را نشان میدهد. 
وارن بافت که یکی از بزرگترین ثروتمندان جهان است، می‌گوید: برای اینکه کودکان درک ارزش پول اسباب بازی هایشان را بدانند و یا پس انداز کردن را یاد بگیرند باید سرمایه گذاری را به آن‌ها آموزش داد تا در آینده بتوانند مدیریت مالی بهتری را داشته باشند و سرمایه گذاری حرفه‌ای را انجام دهند.
بهترین زمان برای آموزش سواد مالی، سنین پایین است. شروع این آموز شها از سنین پایین ا ز آن جهت مهم است که عاد تهای درست مالی از ابتدا طبق قاعده در آ نها شکل می‌گیرد. 
دورۀ آموزشی سواد مالی در تلاش است تا کودک و نوجوان از طریق داستان، بازی و انجام تمرین‌های مهارتی ساده، مفاهیم مناسب سن خود را آموزش ببینند. این دوره به بهبود رفتار‌های مالی آ نها، افزایش اعتمادبه نفس و مسئولیت پذیری آ نها کمک کرده و منجر به شکل گیری عاد تهای صحیح مالی آ نها شود. 
در این دوره دانش آموزان با: 
 پس انداز و اهمیت آ ن
رفتار‌های درست مالی و مراقبت مالی
شخصیت‌های مالی
اهمیت سرمایه گذار‌ی
پس انداز برای روز مبادا
را ه اندازی کسب وکار و محاسبۀ درآمد و سود
هد فگذاری هوشمندانه
مبادلۀ کالا به کالا و نقش پول
رفتار‌های خرید و کارآفرینی آشنا می‌شوند.

فرزندان شما با حضور در این دوره‌ها یاد خواهند گرفت که آینده خود را چگونه شناخته و چگونه بسازند.
در پایان گواهینامۀ شرکت در دورۀ آموزشی سواد مالی به شرکت‌کنندگان اعطا خواهد شد
جهت اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید
@ba_BourseNews
۰۹۱۹-۹۲۹-۸۱۱۲،
۰۲۱-۸۸۵۵-۶۸۱۸
لینک ثبت نام
https://survey.porsline.ir/s/ziFmK5xD
 

source

توسط ecokhabari