شرکت انتقال داده‌های آسیاتک چگونه عمل می‌کند که هر ماه بهتر می‌شود؟
بورس‌نیوز:
شرکت انتقال داده‌های آسیاتک با سرمایه ثبت شده ۳۰۰ میلیاردتومانی و ارزش بازار ۳ هزار و ۲۶۰ میلیاردتومانی، در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال جاری که در سامانه کدال منتشر کرد، توانست از بخش‌های «خدمات اینترنت، فناوری اطلاعات و فروش کالا» درآمد کسب کند.
شرکت انتقال داده‌های آسیاتک چگونه عمل می‌کند که هر ماه بهتر می‌شود؟
شرکت انتقال داده‌های آسیاتک میزان درآمدی که در دومین ماه سال جاری از خود بر جای گذاشت ۱۵۲ میلیارد تومان بوده است. میزان درآمدی که این شرکت در اردیبهشت‌ماه از خدمات خود در زمینه اینترنت و اطلاعات شناسایی کرد ۹ درصد رشد را نسبت به ماه گذشته و ۶۰ درصد رشد را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد، از ابتدای سال مالی تاکنون نیز میزان درآمد تجمیعی این شرکت انتقال داده‌ای در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۶۳ درصد افزایش را در کارنامه خود به ثبت رساند.
شرکت انتقال داده‌های آسیاتک چگونه عمل می‌کند که هر ماه بهتر می‌شود؟
بیشترین درآمدزایی که شرکت انتقال داده‌های آسیاتک در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ به ثبت رساند مربوط به «درآمد خدمات اینترنت» با ۱۰۵ میلیارد تومان بود که در مقایسه با فروردین‌ماه شاهد افزایش ۶ میلیاردتومانی بود، میزان درآمد حاصل‌شده از بخش خدمات اینترنت در اردیبهشت‌ماه دربرگیرندة ۶۹ درصد از درآمد ماهانه “آسیاتک” بود. مابقی درآمد‌هایی که آسیاتک از بخش‌های «خدمات فناوری اطلاعات و فروش کالا» شناسایی کرد به ترتیب برابر با ۴۵ میلیارد تومان و ۲ میلیارد تومان بود.
شرکت انتقال داده‌های آسیاتک چگونه عمل می‌کند که هر ماه بهتر می‌شود؟
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari