افزایش سرمایه
به گزارش بورس نیوز، شرکت بهمن دیزل از تکلیف مجمع جهت افزایش سرمایه از محل سود انباشته خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، پیرو تکالیف مقرر توسط مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته جهت استفاده از مزایای مالیاتی مربوطه هیات مدیره شرکت مکلف به اجرایی نمودن موضوع مطروحه، ظرف مدت ۳ ماه آینده شد.
افزایش سرمایه
 

source

توسط ecokhabari