دبیر اجرایی نهضت احیای واحدهای اقتصادی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۵۰۰ واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل احیا شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی کریم پور، دبیر اجرایی نهضت احیای واحدهای اقتصادی در میز اقتصادی برگزار شده در سیما درباره آمار واحدهای احیا شده، گفت: تا هم اکنون ۵۰۰ واحد احیا شده را شناسایی کردیم. در نهضت احیا، دسته بندی وجود دارد و یکی از موضوعاتی که پیگیری می‌شود بحث‌های تأمین مالی است نه فقط وام و تسهیلات؛ بحث‌ها و روش‌های آشنایی صنعتگران با روش‌های تأمین مالی است.
وی افزود: مسئله دیگر بحث‌های مدیریت است مثل برندینگ، رقابت، مدیریت کارخانه و… زیرا غالباً این شرکت‌ها با این مسائل درگیر هستند.
دبیر اجرایی نهضت احیای واحدهای اقتصادی ادامه داد: امسال ۵۰۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل احیا شده است؛ اما هنوز فهرست آنها ارائه نشده است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari