مشهد ـ مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: برق ۲۱ اداره، دستگاه اجرایی دولتی، عمومی یا بانک‌های شهرستانهای خراسان رضوی به علت مصرف بالا قطع شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرادی گلستانی اظهار کرد: برق ۲۱ اداره یا دستگاه اجرایی دولتی، عمومی یا بانک‌های شهرستانهای زیرپوشش شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی روز گذشته به علت مصرف بالا قطع شد.
مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی افزود: قطع برق ادارات و دستگاه‌های اجرایی مزبور به علت اینکه مصوبه هیأت وزیران را اجرا نکرده‌اند و میزان برق مصرفی شأن در ساعات اداری یا غیراداری بیشتر از حد تعیین شده بوده است.
وی گفت: از یکهزار و ۸۷ انشعاب برق در اختیار ادارات و دستگاه‌های اجرایی خراسان رضوی طی روز گذشته ۱۱۵ اداره از حد مصرف قانونی خود در ساعات اداری یا غیراداری تجاوز کرده بودند که برخی از آنها تذکر گرفته و برق برخی از آنها قطع شده است.
گلستانی بیان کرد: طبق مصوبه هیأت وزیران، میزان مجاز مصرف برق برای ادارات و دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی و بانک‌ها در ساعات اداری باید ۳۰ درصد و در ساعات غیراداری باید ۶۰ درصد کمتر از مصرف برقشان در سال ۱۴۰۰ باشد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari