۳ هزار و ۹۵۴ میلیارد تومان سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری
بورس‌نیوز:
بانک تجارت ایران در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ به درآمد ۶ هزار و ۸۹۰ میلیاردتومانی رسید. این بانک از بخش تسهیلات اعطایی به درآمد ۵ هزار و ۶۲۵، از بخش سپرده‌گذاری به درآمد ۳۷۷، از بخش اوراق بدهی به درآمد ۲۳۴، از بخش سرمایه‌گذاری‌ها به درآمد ۱۲ و از بخش کارمزد به درآمد ۶۴۰ میلیاردتومانی دست پیدا کرد.
۳ هزار و ۹۵۴ میلیارد تومان سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری
“وتجارت” در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ توانست میزان سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری خود را به ۳ هزار و ۹۵۴ میلیارد تومان برساند. میزان سود رقم زده شده در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، با افزایش ۳۵۰ میلیاردتومانی همراه بوده است. عنوان درآمدزاترین بخش از سپرده‌گذاری‌های ” وتجارت” در اردیبهشت‌ماه مربوط به سپرده‌های بلندمدت یک و دو‌ساله است. 
۳ هزار و ۹۵۴ میلیارد تومان سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari