به گزارش بورس نیوز، شرکت توسعه و عمران امید از عدم حصول نتیجه از برگزاری مناقصه خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مناقصه جهت ساخت ۵ بلوک مجزا هر یک شامل ۲۰ طبقه در جزیره کیش از سرمایه گذاران توانمند و متخصص برگزار، اما منتج به نتیجه نشد.

source

توسط ecokhabari