به گزارش بورس نیوز، هفته گذشته در بازار واردات سنگ آهن چین متوسط قیمت خلوص ۶۲ درصد اول هفته از کمتر از ۱۱۷ دلار به ۱۱۲.۴ دلار کاهش داشت، ولی تا پایان هفته به ۱۱۵.۴ دلار هر تن سی اف آر بازگشت. خرید‌ها افزایش داشت، ولی فعالان بازار نسبت به تداوم روند صعودی تردید داشتند.
هفته گذشته در بازار واردات قراضه ترکیه قیمت قراضه وارداتی سنگین ۲۰-۸۰ با حدود ۵ دلار افت قیمت به ۳۸۵ دلار هر تن سی اف آر رسید. قیمت‌های درخواستی به ۳۷۵ تا ۳۸۰ دلار هم رسید. با توجه به رکود تقاضای میلگرد صادراتی ترکیه، فعالان بازار روند قیمت قراضه را نزولی برآورد کردند.
قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن با ۵ دلار رشد به ۳۴۵ دلار هر تن فوب رسید. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز ۵ دلار بالا رفت و ۳۹۹ دلار هر تن سی اف آر شنیده شد.
هفته گذشته میلادی بیلت صادراتی فوب دریای سیاه در ۵۲۰ دلار هر تن فوب ثبات داشت.
در بازار داخلی چین قیمت بیلت صعودی بوده و از ۴۹۶ دلار به ۵۰۷ دلار هر تن درب کارخانه رسید. بیلت وارداتی نیز در چین رشد قیمت داشت و از ۴۴۰ تا ۴۴۵ دلار به ۴۸۰ دلار هر تن سی اف آر رسید.
در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز قیمت بیلت در ۵۲۰ دلار هر تن سی اف آر ثبات داشت.
هفته گذشته در چین متوسط قیمت میلگرد صادراتی تا ۸ دلار رشد داشت و ۵۵۵ دلار هر تن فوب ثبت شد. قیمت میلگرد در بورس شانگ‌های ۲ دلار بالا رفت و۵۳۳ دلار هر تن شد.
میلگرد صادراتی ترکیه نیز ۲ دلار افت داشت و ۶۲۳ دلار هر تن فوب ثبت شد.
همچنین در بازار داخلی امریکا میلگرد در ۹۲۵ دلار هر شورت تن درب کارخانه باقی ماند و در بازار داخلی اروپا نیز میلگرد ۳۰ یورو ارزان‌تر شده و ۵۹۰ یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد.
هفته گذشته میلادی ورق گرم صادراتی فوب دریای سیاه ۵ دلار ارزان‌تر شده و ۶۰۰ دلار هر تن فوب ثبت شد. متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین نیز از۵۵۰ دلار به ۵۴۶ تا ۵۶۲ دلار هر تن فوب بهبود داشت. در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز ورق گرم افت داشت و از ۵۶۴ تا ۵۷۵ دلار به ۵۴۰ تا ۵۵۰ دلار هر تن سی اف آر رسید.
در بازار داخلی اروپا ورق گرم ۲۰ یورو ارزان‌تر شده ۶۸۰ یورو هر تن درب کارخانه شنیده شد. در بازار داخلی امریکا هم ورق گرم ۴۰ دلار افت داشته ۸۸۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه ثبت شد.

source

توسط ecokhabari