به گزارش بورس نیوز، شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا از ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت‌ها خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته مبلغ ۳۸۰۰۰۰۰ میلیون ریال در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.
افزایش سرمایه

source

توسط ecokhabari