به گزارش بورس نیوز، بانک سامان از نتایج برگزاری مزایده املاک خبر داد.
بر این اساس، این بانک اعلام کرد، مزایده عمومی مازاد این بانک از تعداد ردیف ۳ املاک مورد تعداد یک پاکت پیشنهادی بابت یک ردیف ملک دریافت شد و برای یک ردیف از املاک مورد مزایده هیچ پیشنهاد دریافت نشده است.

source

توسط ecokhabari