بورس‌نیوز:
 نمودار هفتگی در شفن، همچنان در داخل کانال نزولی است و توان شکست ضلع بالایی این کانال یا مقاومت ۹۱۰ و ۱۰۵۵ فعلاً دورازذهن است.
بر اساس استراتژی خطوط و زوایای گن، زاویه ۱/۱گن در ۸۵۰ مقاومت مینور کنونی قیمت خواهد بود و در صورت شکست این ناحیه، می‌توانیم به برگشت موقت امیدوار باشیم.
حمایت کنونی سهم در میانگین متحرک ۵۶ هفته‌ای یا ۶۷۰ قرار گرفته است و قیمت در تلاش برای تثبیت این حمایت می‌باشد. سطح حمایت بعدی در صورت شکست ۶۷۰، می‌تواند ۶۱۵ باشد.
تحلیل تکنیکال
تا زمانی که ضلع بالایی کانال نزولی در ۹۱۰ تا ۹۲۰ شکسته نشود، روند فرسایشی خواهد بود.
رضا نصیرزاده تحلیلگر و سرپرست تحلیل تکنیکال کارگزاری

source

توسط ecokhabari