عادت خوب در بانک اقتصاد نوین/ این بانک هر ماه بهتر می‌شود
بورس نیوز:
بانک اقتصاد نوین با سرمایه ثبت شده ۳ هزار و ۴۳ میلیاردتومانی و ارزش بازار ۱۵ هزار و ۸۵۰ میلیاردتومانی، در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به خردادماه سال جاری که در سامانه کدال منتشر کرد توانست از بخش‌های تسهیلات اعطایی، سپرده‌گذاری، اوراق بدهی، سرمایه‌گذاری‌ها و کارمزد درآمد کسب کند.
عادت خوب در بانک اقتصاد نوین/ این بانک هر ماه بهتر می‌شود
بانک اقتصاد نوین در سومین ماه از سال جاری از بخش تسهیلات اعطایی خود به درآمد ۲ هزار و ۵۴۰ میلیاردتومانی دست پیدا کرد. میزان درآمدی که این بانک در خردادماه از بخش نام‌برده شناسایی کرد ۱۳ درصد رشد را نسبت به ماه گذشته و ۳۴ درصد رشد را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد، از ابتدای سال مالی تاکنون نیز میزان درآمد تجمیعی این بانک در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۲۷ درصد افزایش را در کارنامه خود به ثبت رساند.
عادت خوب در بانک اقتصاد نوین/ این بانک هر ماه بهتر می‌شود
عمده‌ترین درآمد “ونوین” در خردادماه متعلق به «مرابحه» و مبلغ به ثبت رسیده در این بخش برابر با ۲ هزار و ۸۰ میلیارد تومان بود. درآمدی که بانک اقتصاد نوین از بخش «مرابحه» به همراه داشت ۸۲ درصد از کل درآمد‌های شناسایی‌شده در خردادماه را به خود اختصاص داد. از دیگر بخش‌های درآمدزا از قسمت تسهیلات اعطایی می‌توان به «خرید دین» و «تسهیلات ارزی» با ۲۰۵ و ۱۵۱ میلیارد تومان اشاره کرد. بخش‌های نام‌برده نیز ۸ و ۶ درصد از کل درآمد ماهانه را در اختیار داشته‌اند.
عادت خوب در بانک اقتصاد نوین/ این بانک هر ماه بهتر می‌شود
بانک اقتصاد نوین در خردادماه سال ۱۴۰۲ توانست میزان سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری خود را به ۲ هزار و ۲ میلیارد تومان برساند. میزان سود رقم زده شده در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، با افزایش ۱۱۷ میلیاردتومانی همراه بوده است. عنوان درآمدزاترین بخش از سپرده‌گذاری‌های ” ونوین” در خردادماه مربوط به سپرده‌های بلندمدت یک و دو‌ساله است.
عادت خوب در بانک اقتصاد نوین/ این بانک هر ماه بهتر می‌شود
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari