امروز برخی از نمادها به یک باره پرتقاضا شده و باعث شدند شاخص کل نیز حرکت صعودی را انجام دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، بازار سرمایه در روز یکشنبه به لطف نمادهای پالایشی وضعیت خوبی داشت اما تنها این نمادها نبودند که باعث رشد ۲۷ هزار واحدی شاخص کل شده و به عبارت دیگر تنها این نمادها نبودند که امروز وضعیت خوبی داشتند.
بیشترین برآیند ورود پول‌های بزرگ در مقایسه با سایر نمادها در دو هفته گذشته
زملارد، پی پاد، زپارس، ونوین، شهر، ثمسکن
بیشترین حجم ورود پول‌های بزرگ در مقایسه با حجم شناور هر شرکت در دو هفته گذشته
زپارس، والماس، زملارد، شهر، بتهران، ثمسکن
بیشترین حجم معاملات به میانگین هفتگی
نیان، چنوپا، سهرمز، فاهواز، آرمان، بفجر
بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم ماهانه
چنوپا، سهرمز، کالا، فاهواز، کگل، کهرام
بیشترین حجم معاملات به میانگین ۳ ماهه
نیان، سهرمز، چنوپا، کگل، آرمان، وبرق
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari