انجام تشریقات خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری فاقد شماره انتظامی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۳ مهلت یکساله با رعایت مقررات مربوطه بلامانع است.
به گزارش خبرنگار مهر، گمرک ایران در بخشنامه‌ای موضوع استمهال یک‌ساله خروج موقت تریلر و نیمه تریلر های فاقد شماره انتظامی تا پایان خرداد ۱۴۰۳ را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۱۴۸۱۶۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ موضوع استمهال خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری (تریلر و تیمه تریلر) فاقد شماره انتظامی اعلام می‌دارد انجام تشریقات خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری فاقد شماره انتظامی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۳ مهلت یکساله با رعایت مقررات مربوطه بلامانع است. ضمناً مطابق بخشنامه صدرالاشاره و به منظور جلوگیری از هرگونه سو استفاده احتمالی و فراهم شدن امکان انطباق و کنترل دقیق کالا در زمان برگشت، لازم است نسبت به الصاق پلمب شماره دار به قسمتهای مختلف وسایط نقلیه اقدام و شماره پلمبهای مذکور را تیز در سامانه مربوطه ذکر نمایند.
لذا دستور فرمائید مراتب به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
خروج موقت وسایط نقلیه غیرموتوری فاقد شماره انتظامی مجاز شد

کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari