به گزارش بورس نیوز، بانک ملت از پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه خبر داد.
براین اساس، این بانک اعلام کرد، گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال خواهد شد.

source

توسط ecokhabari