به گزارش بورس نیوز، شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر از ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت‌ها خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۴,۷۱۰,۶۴۷ میلیون ریال به‌مبلغ ۶,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته مبلغ ۱۴۸۹۳۵۳ میلیون ریال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.
ثبت افزایش سرمایه

source

توسط ecokhabari