شاهرود- در گزارش ویدئویی نخست به تاریکی معابر شهر شاهرود پرداختیم حالا صبح و در روشنایی روز به همان معابر رفته تا شرایط را دوباره بررسی کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین گزارش تصویری پیرامون خاموشی معابر شاهرود، شب هنگام به پیاده روها و معابر سری زدیم اما حالا در ساعات روز مجدداً به همان مکان‌ها آمدیم تا وضعیت تیرهای برق و همچنین موقعیت آنها را نیز برای شما مخاطبان مشخص کنیم.
در تصاویر مشخص است که تیرهای برق وجود دارد اما در شب اکثر آنها خاموش هستند.
به گفته وزارت نیرو تیرهای برق باید یکی در میان روشن باشند اما همانطور که در گزارش اول مهر هم دیده شد، اکثر تیرها در بسیاری خیابان‌های شاهرود خاموش است که این قطعی برق شبانه فضای ناامنی را برای خیابان‌های شاهرود ایجاد کرده است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari