به گزارش بورس نیوز، هنوز ابهامات زیادی در بازار جهانی وجود دارد، مانند رکود اقتصادی در اروپا و آمریکا، افزایش فشار‌های تورمی و ادامه تأثیرات درگیری‌های ژئوپلیتیکی.
بر اساس این گزارش، فشار عمده بر بازار فولاد داخلی تقاضای ضعیف ناشی از بهبود آهسته‌تر از حد انتظار در صنایع پایین دستی مصرف کننده فولاد است، به ویژه به دلیل ضعف مداوم در بخش مسکن. در همین راستا، قیمت مواد اولیه فولادسازی از ماه می‌به طور مداوم کاهش یافته است و حمایت از قیمت فولاد نهایی چین را تا حدی تضعیف کرده است.
این انجمن پیشنهاد کرد که تولیدکنندگان داخلی فولاد چین باید وضعیت بین عرضه و تقاضا را تجزیه و تحلیل کنند، از افزایش کورکورانه تولید خودداری و ثبات بازار داخلی فولاد را حفظ کنند. به موازات آن، فولادسازان داخلی همچنان تحت فشار زیادی هستند، زیرا قیمت سنگ آهن وارداتی در این ماه به میزان قابل توجهی افزایش یافت.
با این حال، این انجمن بر این باور است که با توجه به وضعیت اقتصاد کلان باثبات این کشور و اقدامات بیشتر دولت مرکزی برای تقویت رشد اقتصادی، ممکن است تقاضای فولاد در چین در آینده به تدریج بهبود یابد.

source

توسط ecokhabari