گروه بهمن بر مدار توسعه
بورس‌نیوز:
شرکت گروه بهمن با سرمایه ثبت شده ۱۳ هزار و ۴۶۵ میلیاردتومانی و ارزش بازار ۳۰ هزار و ۳۷۰ میلیاردتومانی، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به خردادماه سال جاری خود را در سامانه کدال منتشر کرد؛ سرمایه‌گذاری انجام‌شده از سوی گروه بهمن در خردادماه مربوط به شرکت‌های فعال در بازار سرمایه و شرکت‌های خارج از بورس بود.
گروه بهمن بر مدار توسعه
مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری گروه بهمن در این دوره ماهانه برابر با ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ “خبهمن” بیشترین سرمایه‌گذاری خود را در شرکت‌هایی انجام داد که در خارج از بازار سرمایه حضور داشتند. میزان سرمایه‌گذاری گروه بهمن در شرکت‌های خارج از بورس برابر با ۹ هزار و ۸۲۳ و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ۴ هزار و ۵۷۳ میلیارد تومان بود. عمده سرمایه‌گذاری “خبهمن” در خردادماه مربوط به بخش‌های سرمایه‌گذاری و خودرو ساخت قطعات بوده است.
گروه بهمن بر مدار توسعه
گروه بهمن در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به خردادماه ۱۴۰۲ (سال مالی منتهی به اسفندماه ۱۴۰۲) در صورت‌وضعیت پرتفوی شرکت‌های «بورسی» ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌های خود را بالغ‌بر ۲۴ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان به ثبت رساند که نسبت به بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌ها رشد ۴۳۵ درصدی را به همراه داشت، لازم به ذکر است که ارزش بازار پرتفوی بورسی گروه بهمن در این دوره یک‌ماهه از مبلغ ۲۵ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان به مبلغ ۲۴ هزار ۴۷۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به ارزش بازار ماه گذشته کاهش اندکی را به دنبال داشت. همچنین نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۸۴ درصد رشد را به خود دید.
گروه بهمن بر مدار توسعه
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari