به گزارش بورس نیوز، شرکت پتروشیمی زاگرس از آغاز مجدد فعالیت متوقف شده خبر داد. 
بر اساس این گزارش، با عنایت به رفع محدودیت گاز اکسیژن ارسالی از شرکت مبین انرژی خلیج فارس، واحد اول شرکت پتروشیمی زاگرس در مدار تولید قرار گرفت.

source

توسط ecokhabari