به گزارش بورس نیوز، محمود گودرزی، مدیرعامل بورس تهران در همایش چشم‌انداز حاکمیت شرکتی، الزامات و چالش‌ها اظهار کرد: سال گذشته دستورالعمل راهبری شرکتی از سوی سازمان بورس اصلاح و ابلاغ شد. با همکارانم در بورس تهران به این جمع‌بندی رسیدیم که با توجه به دغدغه تقویت اعتماد در بازار سرمایه و اینکه ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار یکی از وظایف سازمان بورس و ارکان بازار را افزایش و ارتقای شفافیت، انصاف و به تبع آن پاسخگویی می‌داند، همایش حاکمیت شرکتی را تدارک ببینیم.
مدیرعامل بورس تهران به هدف این همایش اشاره کرد وگفت: بر این اساس شرکت بورس تهران این همایش را برگزار کرد تا ناشرین در بورس و فرابورس بدانند که قرار است با چه شاخص و معیاری مورد ارزیابی و سنجش قرار بگیرند.
گودرزی ایجاد شاخص حاکمیت شرکتی در آینده نزدیک را اتفاق مبارک برای بازار سرمایه عنوان کرد و افزود: مدیر عامل شرکت بورس تهران گفت: در آینده نزدیک، پس از اعلام معیار‌ها و ارزیابی‌های صورت گرفته، بورس تهران بنا دارد شاخصی را با عنوان حاکمیت شرکتی تعریف و آن را متناسب با زمان‌بندی افشای اطلاعات اعلام کند و بازار سرمایه در این خصوص، دارای شاخص و معیاری مشخص شود.
وی افزود: همچنین حدود ۵۰ سالی است که موضوع حکمرانی شرکتی در دنیا مطرح شده است، اکنون بورس‌های دنیا از حاکمیت شرکتی گذر کردند و وارد مقوله رابطه بین حاکمیت شرکتی و بنگاه‌های اقتصادی شدند.
مدیرعامل بورس تهران گفت: مفهوم «حاکمیت شرکتی» حدود ۵۰ سالی است که در دنیا مطرح است و اکنون بورس‌های دنیا از آن گذر کرده و وارد رابطه بین حاکمیت شرکتی و دو مقوله بسیار مهم مانند محیط زیست و مسئولیت اجتماعی شده‌اند. همچنین در دنیا به این نتیجه رسیده اند که بدون نگاه دقیق و تیزبین به مقوله محیط زیست و کسب و کار‌هایی که مسئولیت اجتماعی را در خود مترتب دارد، نمی‌توان به رشد پایدار دست پیدا کرد.
مدیرعامل بورس تهران گفت: امیدوارم این همایش با تزریق نگاهی نو به بدنه ناشران بورسی و ارتباط مدیران اجرایی شرکت‌ها و ذی‌نفعان بازار، آغاز جدیدی بر افزایش اعتماد و پاسخگویی ناشران بورسی باشد.
همچنین در انتهای این همایش محمدمهدی، مومن زاده عضو هیات مدیره بورس تهران با موضوع روند‌های حاکمیت شرکتی در جهان به ایراد سخنرانی پرداخت.

source

توسط ecokhabari