وزیر جهاد کشاورزی در احکام جداگانه‌ای، خداکرم جلالی را به سمت مشاور وزیر در امور توسعه کشاورزی و روستایی و غلامحسین آقایا را به سمت مشاور وزیر در امور توسعه کشاورزی دانش‌بنیان منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی در احکام جداگانه‌ای، خداکرم جلالی را به سمت مشاور وزیر در امور توسعه کشاورزی و روستایی با رویکرد جهادی و “غلامحسین آقایا را به سمت مشاور وزیر در امور برنامه‌ریزی و توسعه کشاورزی دانش‌بنیان منصوب کرد.
در بخشی از این احکام آمده است؛ امید است با همکاری و هماهنگی سایر معاونان وزیر، رؤسای سازمان‌های ستادی و استانی و سایر مراجع ذی‌ربط در انجام امور محوله موفق باشید.

کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari