به گزارش بورس نیوز، سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: افزایش شاخص مشارکت اقتصادی در یک سال اخیر نوید دهنده بازگشت نیروی کار و بیانگر ایجاد امید به‌واسطه سیاست‌های اشتغال‌آفرین دولت است.
سیدصولت مرتضوی افزود: نرخ مشارکت اقتصادی در حال افزایش است، به‌طوری که در بهار ۱۴۰۲ به رقم ۴۱/۲ درصد رسیده است.
وی تأکید کرد: طی یک‌سال منتهی به بهار سال ۱۴۰۲ به‌طور خالص تعداد ۷۲۸ هزار فرصت شغلی جدید در مقایسه با بهار سال گذشته ایجاد شده و از تعداد بیکاران به میزان ۲۳۶ هزار نفر نیز کاسته شده و این موضوع، باعث کاهش نرخ بیکاری از ۹/۲ درصد در بهار سال ۱۴۰۱ به ۸/۲ درصد در مدت مشابه سال‌جاری شده است.
وزیر کار با بیان این‌که از ۷۲۸ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده در بهار سال‌جاری نسبت به بهار سال قبل، به طور خالص ۳۹۳ هزار نفر در بخش خدمات و ۳۳۳ هزار نفر در بخش صنعت جذب شده‌اند، گفت: به دلیل کاهش تعداد شاغلین در بخش کشاورزی به میزان ۶ هزار نفر، خالص اشتغال ایجاد شده، به سطح ۷۲۰ هزار نفر رسید.
وی بیان کرد: به‌رغم آن‌که نرخ مشارکت زنان در بازار کار و فعالیت‌های اقتصادی به دلایل مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از مردان پایین‌تر بوده، اما به واسطه تغییر نگرش جامعه نسبت به فعالیت زنان در جامعه، روند این تغییرات طی سال‌های اخیر مثبت بوده به‌طوری که آمار‌ها نشان می‌دهد که از ۱۳/۸ درصد در بهار ۱۴۰۱ به ۱۴/۱ درصد در بهار سال‌جاری افزایش یافته است.
مرتضوی گفت: سهم این قشر از جامعه از کل فرصت‌های شغلی ایجادشده طی دوره یاد شده بالغ بر ۲۶ درصد بوده است. از این حیث نشان می‌دهد که سیاست‌های دولت در حمایت از اشتغال زنان به‌طور نسبی موفق بوده به‌طوری که کاهش نرخ بیکاری زنان طی سال گذشته مؤید این موضوع است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: نرخ بیکاری جوانان گروه سنی ۲۴-۱۵ ساله با یک روند کاهشی از ۲۰/۷ درصد در بهار سال ۱۴۰۱ به ۱۹/۲ درصد در بهار ۱۴۰۲ رسیده است.
وی گفت: اگر چه نرخ یادشده کماکان دو برابر نرخ بیکاری متوسط کشور می‌باشد، لذا دغدغه اصلی دولت فراهم‌سازی زمینه‌های مناسب برای ایجاد اشتغال جوانان است تا در کنار کسب درآمد و ایجاد رفاه برای خود و خانواده، از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در امان بمانند.
مرتضوی بیان کرد: در دوره یادشده نرخ بیکاری نیروی کار دانش‌آموخته آموزش عالی ۱ درصد کاهش یافته و از ۹/۱ درصد در بهار سال ۱۴۰۱ به ۸/۱ درصد در بهار سال ۱۴۰۲ رسیده است. از این حیث به نظر می‌رسد که سیاست‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت توانسته با اجرای سیاست‌های تحریک تقاضا نسبت به ایجاد فرصت‌های شغلی اقدام نماید.
وی خاطرنشان کرد: از بُعد نرخ بیکاری منطقه‌ای در دوره مذکور، نرخ بیکاری در ۲۵ استان کاهشی و ۶ استان افزایشی بوده است. ضمن این که میزان نرخ مشارکت اقتصادی در بین استان‌های کشور در بهار سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته به طوری که این شاخص در ۱۷ استان افزایشی، ۱۳ استان کاهشی و یک استان با نرخ ثابت بوده است.
وزیر کار تأکید کرد: طی یک‌سال اخیر منتهی به بهار ۱۴۰۲ حدود ۴۹۲ هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده که در مقایسه با دوره‌های قبل شتاب بیشتری به خود گرفته است.
مرتضوی افزود: به‌رغم افزایش بی‌سابقه جمعیت فعال کشور، در مقابل بیکاران کشور در بهار سال ۱۴۰۲ به ۲ میلیون و ۱۶۴ هزار نفر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳۶ هزار نفر کاهش یافته است و موجب شد نرخ بیکاری به ۸/۲ درصد کاهش یابد.

source

توسط ecokhabari