افزایش ۴۳ درصدی درآمد‌های
بورس‌نیوز:
شرکت همکاران سیستم با سرمایه ثبت شده ۱۰۰ میلیاردتومانی و ارزش بازار ۱۶ هزار میلیاردتومانی، در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به خردادماه سال جاری که در سامانه کدال منتشر کرد، توانست از بخش‌های فروش نرم‌افزار، نرم‌افزار راهکاران ابری، درآمد کنترل کیفیت تولید و درآمد آموزش داخلی، درآمد قابل‌توجهی کسب کند.
افزایش ۴۳ درصدی درآمد‌های
شرکت همکاران سیستم میزان درآمدی که در سومین ماه سال جاری از خود بر جای گذاشت ۱۰۹ میلیارد تومان بوده است. میزان درآمدی که این شرکت در خردادماه از خدمات خود شناسایی کرد ۴۳ درصد رشد را نسبت به ماه گذشته و ۱۱۴ درصد رشد را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد، از ابتدای سال مالی تاکنون نیز میزان درآمد تجمیعی “سیستم” در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۱۱۱ درصد رشد را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.
افزایش ۴۳ درصدی درآمد‌های
“سیستم” بیشترین درآمد ماهانه‌ای که در خردادماه شناسایی کرد مربوط به بخش «فروش نرم‌افزار» در حدود ۶۰ میلیارد تومان بود، این بخش نسبت به ماه گذشته رشد ۹۴ درصدی را به دنبال داشت. درآمدی که شرکت همکاران سیستم از بخش فروش نرم‌افزار شناسایی کرد دربرگیرندة ۵۵ درصد از درآمد ماهانه بود و عمده درآمد “سیستم” نیز پس از بخش فروش نرم‌افزار بخش «درآمد کنترل کیفیت تولید» با درآمد ۳۸ میلیاردتومانی بود که در جایگاه بعدی ایستاد.
افزایش ۴۳ درصدی درآمد‌های
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari