پردیس- معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب آبفای شرق استان تهران گفت: شبکه فاضلاب «سعیدآباد» جاجرود تا پنج ماه آینده به بهره برداری می رسد.
مهدی واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه ایجاد تأسیسات فاضلاب سعیدآباد جاجرود با توجه به مطالبات مردمی در مردادماه سال قبل با انتخاب پیمانکار و انجام تشریفات قانونی شروع شد و علیرغم ویژگی‌های خاص منطقه به لحاظ عرض کم معابر و تراکم تأسیسات زیربنایی شروع به کار کرد.
معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب آبفای شرق استان تهران گفت: طی شش ماه شبکه جمع آوری سعیدآباد تکمیل شد و در حال حاضر در زمینه نصب انشعابات طبق وعده انجام شد و اسناد مناقصه نصب انشعابات آماده شده و تشریفات قانونی برای انتخاب پیمانکار در حال اجرا است و در صورت انتخاب پیمانکار و ابلاغ قرارداد پنج ماهه این شبکه فاضلاب نهایی می‌شود.
بر اساس این گزارش، حدود یک سال از آغاز شبکه فاضلاب در سعیدآباد جاجرود گذشته است، اما علیرغم وعده‌ای که داده شد، این طرح تاکنون به سرانجام نرسیده است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari