1- استراتژی Long Call یا خرید اختیار خرید:
به خریدار این حق را می دهد تا دارایی پایه را در قیمت معین خریداری نماید. خریدار اختیار برای داشتن این حق مبلغی به عنوان پرمیوم به فروشنده اختیار پرداخت می کند.
 بیشترین زیان برابر مبلغی است که از قبل به عنوان پرمیوم برای خرید اختیار پرداخت شده است.
 بیشترین سود بدون سقف بوده و مادامیکه دارایی پایه در حال افزایش باشد، می تواند افزایش یابد.
 خصوصیات long call یا خرید اختیار خرید:
 زمان استفاده: زمانی که نسبت به جهت بازار و همچنین نوسانات بازار صعودی هستید.
 خرید اختیار خرید ساده ترین راه کسب منفعت است، اگر شما معتقد باشید که بازار یک حرکت صعودی خواهد داشت و رایج ترین انتخاب در بین سرمایه گذاران تازه وارد است.
 بودن در موقعیت باز خرید اختیار خرید به این معنی است که در صورت افزایش سهام سود خواهید برد، با این حال در صورت اصلاح بازار ریسک شما محدود است.
 در نمودار بالا می بینید که اگر سهام در زمان انقضا کمتر از قیمت اعمال باشد، تنها ضرر شما مبلغ پرداختی پرمیوم برای خرید اختیار خواهد بود.
 حتی اگر بازار کامل از دست برود و یا نابود شود، شما هرگز بیشتر از مبلغی که در روز نخست برای خرید اختیار پرداخت کرده اید ضرر نخواهید کرد.
 ضررهای شما نه تنها در زمان نزول محدود خواهد بود، بلکه اگر بازار حرکت صعودی قوی داشته باشد بی نهایت سود خواهید برد. خرید اختیار خرید پتانسیل سود نامحدود در زمان صعود دارد
۲۴ استراتژی معاملاتی کاربردی بازار اختیار معامله (پارت اول)
2- استراتژی خرید اختیار فروش Long Put 
بیشترین زیان محدود به مبلغ پرمیوم پرداختی برای خرید اختیار است.
بیشترین سود سقف معینی در زمان اصلاح بازار ندارد اما محدود به قیمت اعمال منهای قیمت سهام است زیرا سهام نمی تواند کمتر از صفر معامله شود.
 زمان استفاده: زمانی که شما نسبت به جهت بازار نزولی و نسبت به نوسانات بازار صعودی هستید.
 
خرید اختیار فروش یک راه فوق العاده برای سود بردن از یک بازار نزولی بدون فروختن سهام(Short Sell) است. حتی اگر هر دو روش در صورت ریزش بازار، سودآور باشند، خرید اختیار فروش دارای ریسک محدود است.
۲۴ استراتژی معاملاتی کاربردی بازار اختیار معامله (پارت اول)
3-استراتژی Short Guts
 استراتژی فوق به این ترتیب است یک اختیار خرید به همراه یک اختیار فروش با قیمت اعمال بالاتر در سر رسید یکسان فروخته می شود.
 بیشترین زیان سقف معینی ندارد اگر بازار در هر یک از جهت های صعودی یا نزولی حرکت کند.
 
 بیشترین سود محدود به مجموع پرمیومی است که برای فروش اختیارهای خرید و فروش دریافت کرده اید.
 زمان استفاده: زمانی که به نظر شما نوسان در بازار کاهشی است.
این استراتژی مشابه Short Strangle است. تفاوت در این است که در استراتژی فوق شما فقط اختیارهای ITM را معامله می کنید ولی در Strangle شما اختیارهای OTM را معامله می کنید.
۲۴ استراتژی معاملاتی کاربردی بازار اختیار معامله (پارت اول)
4- استراتژی Short Straddle
 اين استراتژي زماني رخ مي دهد که شما اقدام به فروش اختيارهاي خريد و فروش همزمان نماييد، بايد توجه داشت که قيمت اعمال يکسان و سر رسيد نيز يکي است.
 بيشترين زيان سقف معيني ندارد و بر اساس حرکت بازار در هر جهت امکان رشد دارد.
 بيشترين سود محدود به مجموع پرميوم دریافتی براي فروش اختيارها است.
 زمان استفاده : زماني که به نظر شما نوسان در بازار کاهش مي يابد و تصور می کنید قیمت ها در بازار ثابت خواهند بود.
 این استراتژی برای حالتی ایده آل است که می خواهید از زوال زمانی بهره مند شوید و همچنین اگر تصور می کنید که قیمت های بازار در طول دوره معاملاتی اختیار، در وضعیت خنثی خواهند بود.
۲۴ استراتژی معاملاتی کاربردی بازار اختیار معامله (پارت اول)
5-استراتژی Short Strangle
 استراتژی فوق به این ترتیب است که شما یک اختیار فروش با قیمت اعمال پایین تر را فروخته و از طرفی یک اختیار خرید با قیمت اعمالی بالاتر از آن نیز به فروش برسانید. هر دو اختیار سر رسید یکسان دارند.
 بیشترین زیان سقف معینی ندارد اگر بازار در هر یک از جهت های صعودی یا نزولی حرکت کند.
 بیشترین سود محدود به مجموع پرمیومی است که برای فروش اختیارهای خرید و فروش دریافت کرده اید
 
 زمان استفاده: زمانی که به نظر شما نوسان در بازار کاهشی است و قیمت ها در بازار ثابت خواهند ماند.
  این استراتژی مشابه Short Straddle است غیر از اینکه قیمت های اعمال دور از یکدیگر هستند، که در نتیجه مبلغ پرمیوم کمتری دریافت می کنید ولی شانس سود معاملاتی افزایش می یابد.
۲۴ استراتژی معاملاتی کاربردی بازار اختیار معامله (پارت اول)
6-  استراتژی Long Straddle
 اين استراتژي زماني رخ مي دهد که شما اقدام به خريد اختيارهاي خريد و فروش همزمان نماييد، بايد توجه داشت که قيمت اعمال يکسان و سر رسيد نيز يکي است.
 بيشترين زيان محدود به مجموع پرميوم پرداختي براي خريد اختيارها است.
 بيشترين سود سقف معيني ندارد و بر اساس حرکت بازار در هر جهت امکان رشد دارد
 زمان استفاده : زماني که به نظر شما نوسان در بازار افزايش مي يابد ولي از جهت بازار اطمينان نداريد.
 اين استراتژي براي استفاده در زماني که فکر مي کنيد بازار يک حرکت جدي خواهد داشت ولي از جهت اين حرکت اطمينان نداريد عالي است. اين استراتژي مشابه اين است که تمرکز کنيد بر روي اينکه چه بازار بالا و يا پايين حرکت کرد بازدهي کسب کنيد.
 اما سوال اينجاست که آيا بازار به مقدار کافي در هر جهت حرکت خواهد کرد تا هزينه خريد هر دو اختيار را پوشش دهد. خرید استرادل زمانی بهترین است که انتظار دارید بازار قبل از تاریخ انقضا حرکت قابل توجهی انجام دهد – به عنوان مثال، قبل از اعلام درآمد.
۲۴ استراتژی معاملاتی کاربردی بازار اختیار معامله (پارت اول)
7- استراتژی Long Strangle
 استراتژی فوق به این ترتیب است که شما یک اختیار فروش با قیمت اعمال پایین تر و همچنین یک اختیار خرید با قیمت اعمالی بالاتر از آن را نیز به خریدار برسانید. هر دو اختیار سر رسید یکسان دارند.
 بیشترین زیان محدود به مجموع پرمیومی است که برای فروش اختیارهای خرید و فروش پرداخت کرده اید.
 بیشترین سود سقف معینی ندارد اگر بازار در هر یک از جهت های صعودی یا نزولی حرکت کند.
 
زمان استفاده: زمانی که به نظر شما نوسان در بازار افزایشی است اما نسبت به جهت بازار تردید دارید.
 این استراتژی مشابه Straddle است غیر از اینکه قیمت های اعمال دورتر از یکدیگر هستند، که در نتیجه مبلغ پرمیوم کمتری پرداخت می کنید ولی در عوض به دلیل شکافی که بین اعمال ها وجود دارد، لازم هست تا قیمت های بازار در جهت مثبت یا منفی مقداری فراتر حرکت کنند تا استراتژی به سود برسد. مشابه Long Straddle این استراتژی نیز بسیار کاربردی است وقتی که نوسان ضمنی محدود است و یا انتظار یک حرکت جدی در هر یک از جهت های بازار دارید.
۲۴ استراتژی معاملاتی کاربردی بازار اختیار معامله (پارت اول)
8- استراتژی Short Call Butterfly
 استراتژی فوق از ترکیب سه جز تشکیل شده است.
-فروش یک اختیار خرید ITM
-خرید دو اختیار خریدATM
-فروش یک اختیار خرید OTM
 بیشترین زیان محدود به تفاضل قیمت اعمال ATM منهای قیمت اعمال ITM منهای خالص پرمیومی که برای فروش اختیارها دریافت می کنید.
 بیشترین سود محدود به خالص پرمیومی است که برای اسپرد دریافت می کنید.
 زمان استفاده: زمانی که در بازار بی طرف هستید و نوسان در بازار افزایشی است. بی طرف در جهت بازار به این معنی است که شما می خواهید بازار در هر جهت حرکت کند، صعودی یا نزولی در یک زمان.
 این استراتژی مشابه Long Straddle است .
۲۴ استراتژی معاملاتی کاربردی بازار اختیار معامله (پارت اول)

source

توسط ecokhabari