این روش شامل فروش یک اختیار فروش با قیمت اعمال پایین تر وخرید یک اختیار فروش با قیمت اعمال بالاتر است. هر دو اختیار باید سر رسید یکسان داشته باشند.
 بیشترین زیان محدود به خالص مبلغ پرمیوم پرداختی در این استراتژی است. پرمیوم دریافتی برای فروش اختیار فروش کمتر از پرمیوم پرداختی برای خرید اختیار فروش است.
 بیشترین سود محدود به تفاضل بین قیمت های اعمال منهای خالص مبلغ پرداختی برای پرمیوم ها است.
 زمان استفاده: زمانی که به نظر شما جهت بازار نزولی است.
 این استراتژی بازده مشابه Call Bear Spread دارد ، در هر دو استراتژی شما باید امیدوار به روند نزولی در بازار باشید. تفاوت اصلی این است که در نسخه اختیار فروش شما بدهکار می شوید (یعنی شما در هنگام معامله اختیار فروش پول پرداخت می کنید) در حالی که در نسخه اختیار خرید شما بستانکار می شوید (یعنی شما در هنگام معامله اختیار خرید پول دریافت می کنید)
۲۴ استراتژی معاملاتی کاربردی بازار اختیار معامله (بخش سوم)
 خريد مصنوعي به مفهوم خريد يک اختيار خريد و فروش يک اختيار فروش در قيمت اعمال يکسان و در سر رسيد يکسان است. آن را مصنوعی می نامند زیرا تداعي یک موقعیت خريد را تکرار می کند.
 بيشترين زيان با سقوط بازار افزایش می یابد اما مانند یک موقعیت خريد سهام در نهایت به کل سرمایه گذاری موقعیت محدود می شود.
 بيشترين بازده نامحدود است و با افزايش بازار رشد مي کند
 زمان استفاده: وقتي که نسبت به جهت بازار صعودی هستید.
 رفتار خريد مصنوعي دقيقا مشابه خريد سهم پايه است. شما ميتوانيد از اين روش استفاده کنيد زمانی که می خواهید همان ویژگی های بازدهی را داشته باشید که دارای سهام هستید. مزیتش این است که بسیار ارزان تر از خرید سهام است
۲۴ استراتژی معاملاتی کاربردی بازار اختیار معامله (بخش سوم)
 به مفهوم فروش یک اختیار فروش است، همچنین به اسم naked put یا فروش خالی اختیار فروش نیز شناخته می شود.
 فروختن یک اختیار فروش به این معنی است که شما یک حق روی یک سهام به دیگری فروخته اید. به عبارت دیگر شما متعهد شدید که سهم را در قیمت اعمال معین در سر رسید خریداری کنید اگر که اختیار توسط خریدار اعمال شود.
 بیشترین زیان زمانی که بازار در حال کاهش است نامحدود است، هر چند در عمل واقعاً به ارزش کل موقعیت سهام اعمال شده محدود می شود – زیرا سهام نمی تواند زیر صفر معامله شود.
 بیشترین بازده به مبلغ حاصل از فروش اختيار فروش محىود مي شود.
 استراتژی short Put Option
 زمان استفاده: زمانی که نسبت به جهت بازار صعودی هستید و نوسانات بازار را کاهش می بینید.
 مانند ریسک گزینه Short Call Option ، فروختن خالی اختیار فروش هم می تواند بسیار پر رسیک باشد زیرا ضررهای شما در بازار در حال سقوط می تواند قابل توجه باشد.
 اگرچه فروش پتانسیل زیان های بزرگ در زمان کاهش قیمت ها به همراه دارد، اما راه بسیار خوبی برای خرید سهام در زمانی که قیمت ها خیلی ارزان شده اند نیز است. فروش یک اختیار فروش روش دیگری برای گفتن این است که « این سهام را به قیمت [اعمال] می‌خرم اگر قرار بود تا تاریخ [انقضا] در آنجا معامله شود »
 فروختن اختیار فروش، قیمت خرید سهام را در قیمت اعمال قفل می کند،  بعلاوه شما حق اختیار دریافتی در نتیجه معامله را حفظ خواهید کرد.
 اگر افت زودهنگام اتفاق بیفتد و قابل توجه باشد یعنی سهام به قیمت اعمال یا کمتر از آن نفوذ کرد، می توانید معامله خود را دوباره ارزیابی کنید و از موقعیت اختیار خارج شوید قبل از اینکه ضرر شما افزایش یابد.
۲۴ استراتژی معاملاتی کاربردی بازار اختیار معامله (بخش سوم)
 این استراتژی زمانی است که شما دارایی پایه را خریداری می کنید و همچنین اختیار فروش آن را نیز خرید می نمایید.

می توان گفت مشابه خرید یک اختیار خرید است.
 بیشترین زیان محدود به پرمیوم پرداختی برای خرید اختیار فروش است.
بیشترین سود سقف معینی ندارد و بر اساس افزایش سهم پایه رشد می کند
 استراتژی Protective Put
 زمان استفاده: وقتی که سهام را خریداری کرده اید و می خواهید نسبت به اصلاح قیمت های بازار محافظت شوید.
 استراتژی فوق تشابه خیلی نزدیکی به خرید اختیار خرید دارد. بیشترین زیان شما به مبلغ خرید پرمیوم محدود است و در مقابل پتانسیل سود نامحدود برای شما وجود دارد.
 این استراتژی برای سرمایه گذارانی که ریسک گریز هستند ایده آل است. آنها سهام را نگهداری می کنند و نگران از کاهش قیمت ها در بازار هستند. بنابراین اگر بازار به طور ناگهانی فروشنده شود، ارزش اختیار فروش هایی که نگهداری می کنند افزایش خواهد یافت تا زمانی که ارزش سهام در حال کاهش باشد. اگر چنین موقعیت ترکیبی انجام شود در این حالت سود اختیار فروش، زیان سهام را جبران خواهد کرد و تنها موردی که سرمایه گذار از دست می دهد مبلغی است که به عنوان پرمیوم برای اختیار فروش پرداخته است.
 با این حال، اگر بازار به طور قابل توجهی از قیمت اعمال اختیار فروش فراتر رود، در این حالت اختیار فروش بدون ارزش منقضی می شود در حالی که ارزش سهام افزایش می یابد. اما، زیان اختیار فروش محدود است، در حالی که سود بدست آمده از افزایش قیمت سهام نامحدود است. بنابراین، در این مورد زیان اختیار فروش و سود سهام یکدیگر را خنثی نمی کنند: ارزش سود حاصل از رشد سهام وزن بسیار بزرگتری نسبت به زیان پرمیوم اختیار فروش دارد.
۲۴ استراتژی معاملاتی کاربردی بازار اختیار معامله (بخش سوم)
همچنین به آن Ratio Spread  نیز گفته می شود. معمولاً زمانی که استراتژی منجر به یک اعتبار خالص می شود به این مجموعه ارجاع داده می شود.
 این روش از طریق فروش یک اختیار در سود و خرید دو اختیار در زیان ساخته شده است.
 بیشترین زیان محدود به تفاوت بین دو اعمال به اضافه خالص پرمویم پرداختی است.
 بيشترين بازده نامحدود است و با افزايش بازار رشد مي کند و محدود است زمانی که بازار کاهش یابد.
 زمان استفاده: وقتي که نسبت به نوسانات و جهت بازار صعودی هستید.
 البته توجه داشته باشید که وقتی قیمت‌ها کاهش می‌یابد سود می‌برید، اگرچه در صورت افزایش بازار، سود بیشتر می‌شود.
 این استراتژی خیلی شباهت به Long Straddle دارد به جز این که بازده در جهت نزولی هموار می شود. تفاوت اصلی دیگر این است که معمولاً مانده حساب با این استراتژی مثبت می شود، یعنی شما به جای پرداخت (بدهی) برای اسپرد، پول را از قبل در حساب خود دریافت می کنید.
۲۴ استراتژی معاملاتی کاربردی بازار اختیار معامله (بخش سوم)
 استراتژی فوق به این ترتیب است یک اختیار خرید به همراه یک اختیار فروش با قیمت اعمال بالاتر در سر رسید یکسان خریداری شود.
 بیشترین زیان محدود به مجموع پرمیومی است که برای خرید اختیارهای خرید و فروش پرداخت کرده اید.
 بیشترین سود سقف معینی ندارد اگر بازار در هر یک از جهت های صعودی یا نزولی حرکت کند.
 زمان استفاده: زمانی که به نظر شما نوسان در بازار افزایشی است ولی نسبت به جهت بازار اطمینان ندارید.
 این استراتژی مشابه Long Strangle است. تفاوت در این است که در استراتژی فوق شما فقط اختیارهای ITM را خریداری می کنید ولی در Strangle شما اختیارهای OTM را خریداری می کنید.
۲۴ استراتژی معاملاتی کاربردی بازار اختیار معامله (بخش سوم)
 این استراتژی از طریق خرید یک اختیار فروش و فروش یک اختیار فروش در سر رسید یکسان ایجاد می شود اما اختیاری که فروخته می شود باید دارای قمیت اعمال بالاتری باشد.
 بیشترین زیان محدود بین تفاضل قیمت اعمال دو اختیار منهای، خالص مبلغی که برای این موقعیت دریافت شده است.
 بیشترین سود محدود به تفاضل بین پرمیوم پرداختی برای اعمال پایین تر و پرمیوم دریافتی حاصل از فروش اختیار با قیمت اعمال بالاتر است. مبلغ پرمیوم دریافتی بزرگتر از پرمیوم پرداختی است
 زمان استفاده: زمانی که نسبت به قیمت بازار صعودی هستید.
زمانیکه بازار صعودی است یک معامله گر ممکن است تصمیم بگیرد از پوت اسپرد به جای کال اسپرد استفاده کند چرا که ممکن است ریسک/بازده مطلوب تر باشد. به این علت که ممکن است اختیار خریدهای در سود ITM  دارای نوسانات ضمنی بالاتری نسبت به اختیار فروش های خارج از سود OTM باشند. در نتیجه، یک کال اسپرد ممکن است گران‌تر باشد و به همین دلیل یک معامله‌گر ممکن است گزینه کم هزینه تر یعنی پوت اسپرد را ترجیح دهد.
۲۴ استراتژی معاملاتی کاربردی بازار اختیار معامله (بخش سوم)
 این روش به مفهوم فروش اختيار خريد و خرید اختیار فروش با قيمت هاي اعمال يکسان و در يک سر رسيد است.
 اصطلاح مصنوعی (Synthetic) اشاره به موقعیتی دارد که دقیقاً همان مشخصات  فروختن سهام يا قرارداد آتي را دارد.
 بیشترین زیان نامحدود است در صورتي که بازار افزايش يابد.
 بیشترین سود سقف معینی در زمان اصلاح بازار ندارد اما محدود به قیمت اعمال منهای قیمت سهام است زیرا سهام نمی تواند کمتر از صفر معامله شود.
زمان استفاده: زمانی که به نظر شما بازار نزولی است.
 فروش مصنوعي دقيقا عکس موقعيت Long Synthetic است. ترکيب اين موقعيت ها دقيقا مشابه فروش تعهدي است. بنابراين اگر نظر شما به روند نزولي در سهام است و مي خواهيد تا همان ويژگي هاي فروش تعهدي را داشته باشيد، مي توانيد از روش فروش مصنوعي استفاده کنيد.
۲۴ استراتژی معاملاتی کاربردی بازار اختیار معامله (بخش سوم)

source

توسط ecokhabari