بورس‌نیوز: 
در نمودار هفتگی پتروشیمی زاگرس، دو کانال بلندمدت و کوتاه‌مدت به چشم می‌خورد که کانال بلندمدت قرمزرنگ نزولی است و قیمت به محدوده میدلاین یا حمایت ۱۲، ۰۰۰ و سپس ۱۱، ۵۰۰ در حال نزدیک‌شدن و لمس است و انتظار تثبیت را داریم.
تحلیل تکنیکال
از سوی دیگر، در نمودار کوتاه‌مدت‌تر و صعودی قیمت، ضلع پایینی کانال با میدلاین کانال نزولی همپوشانی دارد و لذا محدوده حمایتی ۱۱،۵۰۰ تا ۱۰۹۰۰ را حمایت معتبری نشان می‌دهد که احتمال تعادل قیمتی و برگشت سهم افزایش خواهد یافت.
اولین مقاومت مینور، ۱۵،۳۰۰ و ۱۹،۰۰۰ خواهد بود.
رضا نصیرزاده، تحلیلگر و سرپرست تحلیل تکنیکال کارگزاری

source

توسط ecokhabari