به گزارش بورس نیوز، شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد از نتایج برگزاری مزایده خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مزایده فروش املاک مازاد یک قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در شهرستان شیروان، یک قطعه زمین با کاربری صنعتی واقع در شهرستان فاروج، یک قطعه زمین با کاربری صنعتی واقع در شهرستان اسفراین برگزار، اما به دلیل نبود متقاضی به نتیجه نرسید.
زمین

source

توسط ecokhabari