به گزارش بورس نیوز، امیرحسین پرورش، به سمت مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان منصوب شد. 
مدیرعامل شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ، با صدور حکمی، امیرحسین پرورش را به سمت مدیریت روابط عمومی این مجتمع عظیم صنعتی منصوب کرد.

source

توسط ecokhabari