مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در خرداد ۱۴۰۲ با ماه مشابه سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده کاهش ۲۰ درصدی مقدار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور است.
به گزارش خبرنگار مهر، امسال قیمت گوشت مرغ در بازار دارای نوسان بسیاری بوده به طوری که با وجود قیمت مصوب ۷۳ هزار تومان بعضاً نرخ هر کیلو گوشت گرم مرغ به ۱۰۰ هزار تومان هم می‌رسد.
به گفته مدیرعامل پیشین اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی خرداد ۱۲۳ میلیون قطعه جوجه ریزی در کشور انجام شد که تمام نیاز بازار داخل را پوشش می‌داد اما وضعیت قیمت‌ها حاکی از آن بود که میزان عرضه کافی نبوده و هر فروشگاه داری قیمت سلیقه‌ای خود را بر بازار اعمال می‌کند. بر اساس آمارهای منتشر شده کشتار انواع طیور در خرداد امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۰ درصد کاهش داشت که شاید این امر منجر به کمبودهایی در بازار شد.
بر اساس مرکز آمار ایران عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در خرداد ۱۴۰۲ به ۱۶۲.۰۶۱ تن رسید که سهم گوشت ماکیان (مرغ و خروس) بیش از سایر انواع طیور بوده است.
بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت ماکیان (مرغ و خروس) با ۱۵۶ هزار و ۹۵۶ تن، ۹۶.۹ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه شده را به خود اختصاص داده است. گوشت بوقلمون یا ۲ هزار و ۳۳۳ تن و سایر انواع طیور با ۲ هزار و ۷۷۲ تن، به ترتیب ۱.۴ و ۱.۷ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه شده را به خود اختصاص داده‌اند.
مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در خرداد ۱۴۰۲ با ماه مشابه سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده کاهش ۲۰ درصدی مقدار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت طیور در خرداد ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل برای ماکیان (مرغ و خروس) ۲۰ درصد، برای بوقلمون ۳ درصد، برای بلدرچین ۴۴ درصد، برای شترمرغ ۲۸ درصد، و برای سایر انواع طیور ۴۲ درصد کاهش داشته است.
همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در خرداد ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل (اردیبهشت) در حدود ۲۸ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرنگار مهر امسال با کاهش جوجه ریزی در ماه‌های ابتدای سال شاهد نوسان قیمتی بسیار در بازار گوشت مرغ هستیم.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari