به گزارش بورس نیوز، هفته گذشته در بازار واردات سنگ آهن چین متوسط قیمت خلوص ۶۲ درصد نوساناتی جزیی داشت و از ۱۱۷ دلار به ۱۱۵.۳۵ دلار هر تن سی اف آر رسید. تمایل به خرید کاهش داشت و خبر کاهش تولید در تانگشان بر خرید‌ها اثر منفی گذاشت. البته به نظر فعالان بازار این امر موقتی است و تاثیر جدی بر بازار نخواهد داشت.
هفته گذشته در بازار واردات قراضه ترکیه قیمت قراضه وارداتی سنگین ۲۰-۸۰ به روند نزولی ادامه داد و از ۳۶۷ دلار به ۳۵۴ دلار هر تن سی اف آر رسید. فولادسازان ترکیه با کمبود تقاضای محصولاتشان روبرو هستند و این امر بر جو بازار قراضه اثر گذاشته است.
قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن ۱۷ دلار افت داشت و به ۳۴۳ دلار هر تن فوب رسید. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز حدود ۲۰ دلار کاهش داشت و ۳۸۱ دلار هر تن سی اف آر شنیده شد.
هفته گذشته میلادی بیلت صادراتی فوب دریای سیاه ۱۵ دلار افت هفتگی داشت و ۴۴۵ دلار هر تن فوب دریای سیاه شنیده شد.
در بازار داخلی چین قیمت بیلت رشد جزیی ۲ دلاری داشت و به ۵۰۱ دلار هر تن درب کارخانه رسید. بیلت وارداتی نیز در چین ۲ دلار ارزان‌تر شده و به ۴۷۳ دلار هر تن سی اف آر رسید.
در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز قیمت بیلت از ۵۲۰ تا ۵۲۵ دلار به ۵۱۰ دلار هر تن سی اف آر رسید.
هفته گذشته در چین متوسط قیمت میلگرد صادراتی ثبات نسبی داشته ۵۴۱ دلار هر تن فوب ثبت شد. قیمت میلگرد در بورس شانگ‌های نیز از ۵۲۹ دلار به ۵۳۲ دلار هر تن بهبود داشت.
میلگرد صادراتی ترکیه نیز ۱۰ دلار افت داشت و ۵۷۰ دلار هر تن فوب ثبت شد.
همچنین در بازار داخلی امریکا میلگرد در ۹۰۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه باقی ماند و در بازار داخلی اروپا نیز میلگرد ۵ یورو بالا رفت و ۵۸۵ یورو هر تن درب کارخانه شنیده شد.
هفته گذشته میلادی ورق گرم صادراتی فوب دریای سیاه ۲۵ دلار افت داشت و ۵۶۰ دلار هر تن فوب شنیده شد. متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین نیز در ۵۴۹ تا ۵۶۷ دلار هر تن فوب ثبات نسبی داشت. همچنین در بورس شانگ‌های قیمت قرارداد ورق گرم تحویل اکتبر ۵۳۲ دلار هر تن بود که ۷ دلار افت هفتگی داشت.
در بازار داخلی اروپا ورق گرم ۵ یورو افت داشته ۶۵۵ یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد. در بازار داخلی امریکا هم ورق گرم در۸۹۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه باقی ماند.

source

توسط ecokhabari