به گزارش بورس نیوز، شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه از ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت‌ها خبر داد.
بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۳,۵۲۹,۲۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۰,۵۸۷,۶۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته مبلغ ۷۰۵۸۴۰۰ میلیون ریال به ثبت رسیده است.
گزارش افزایش سرمایه

source

توسط ecokhabari