به گزارش بورس نیوز، شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز از خرید شش دانگ یک دستگاه آپارتمان تجاری –اداری خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، ۶ دانگ یک دستگاه آپارتمان تجاری -اداری پس از اخذ گزارش کارشناس رسمی دادگستری خریداری شده است.

source

توسط ecokhabari