علی عصاری، در گفتگو با بورس نیوز به عواملی که سبب ریزش‌های بازار سرمایه و همچنین رکود در آن شده است پرداخته؛ او تشریح میکند: 
روند نزولی در بازار سرمایه حدود دو هفته گذشته شدت گرفته و گویا تثبیت شده است، تنها دیروز مقدار ریزش بازار شدت کمتری داشته، اما روز‌های قبل و امروز بازار تماما با کندل‌های قرمز پوشش داده شده. اخبار را نمیتوان تاثیرگذار اصلی بر بازار دانست، زیرا جریانات نقدینگی بزرگ اند که به وضوح از بازار خارج میشوند و دلیل آن نیز ریزش نرخ دلار است که بازار ماهمیشه به نرخ دلار وابسته بوده است. عامل دیگر عامل رکود تورمی است که بازار سرمایه هم از آن تبعیت کرده و همچون باقی بازار‌ها اعم از خودرو و مسکن در رکود است.

به علاوه این مسئله که تقریبا هرساله در فصل مجامع بازار در چنین روند‌های نزولی و به دنباله ان رکود دچارمیشود، با موارد یاد شده دست به دست هم داده و باعث شکل گیری روندی نزولی می‌شوند. نتیجه این ریزش‌های بازار و روند نزولی نتیجه‌ای جز ایجاد ترس در بازار سرمایه نداشته و افراد بسیاری اینطور فکر میکنند که بهترین کار اقدام به فروش است تا بیشتر متضرر نشوند؛ باید گفت ترس این افراد صحت داشته و با روندی که شگل گرفته و ادامه نیز خواهد داشت امکان نزولی بودن وجود دارد. 

بازار در برهه‌ای قرار گرفته که نیاز مبرم به حمایت از سوی متولیان و بازار ساز ها دارد، اما متاسفانه هیچ گونه کنش حمایتی را شاهد نیستیم. هرچه پیش میرویم به این نتیجه میرسیم که گویی سیاست گذار هم تمایل به این ریزش‌ها دارد، زیرا به صورت غیر منطقی این ریزش‌ها ادامه دار هستند و اکثر سهم‌های بزرگ اشباع فروش شده اند که توجیه‌ای در پی خود ندارند! بدین جهت پشتوانه عقلانی ندارد که برای صنعت پتروشیمی به سبب انتشار نامه‌هایی و افزایش نرخ خوراک آن‌ها دچار ریزش شده اند، اما صنایع دیگر همچون خودرویی‌ها که بیشترین ریزش را داشته اند توضیحی موجود نیست. 
 این کارشناس بازار سرمایه اینطور ادامه داد: اگر به چندسال اخیر رجوع کنیم تقریبا مرداد ماه به دلیل برخی عوامل پر بار و پر شور در بازار سرمایه نبوده است و دلیل آن این بوده که پس از اتمام فصل مجامع، خروج سهامدارن را شاهد بوده‌ایم. اما امسال مجامع نیز شوری نداشتند و بازار زودتر از موعد شروع به ریزش کرده است. سا گذشته تا اواخر مهرماه بازار روندی خنثی را طی میکرد و از اواخر مهرماه اغاز به رشد کرد. دیگر به رسم قبل نیمتوان صنایع پیشرو را معرفی کرد چراکه بازار به نوعی صفر و یکی شده است یعنی با ریزش پتروشیمی‌ها بخش‌های دیگر بازار نیز تحت تاثیر قرار میگیرد و بالعکس، برای مثال با رشد خودرویی‌ها بازار نیز رشد کرده و تاثیر میپذیر. وضع بازار به قدری تاسف بار است که صحبت از آن باعث ازرده خاطر‌ی می‌شود؛ چرا که هیچ دلیل منطقی را دارا نیست. 

وی در انتها افزود: احتمالا در شاخص ۲ میلیونی یک واکنش صرفا عددی شاهد باشیم که آنجا بتوان حمایت‌هایی صورت بگیرد تا بازار برگردد. ولی روال ریزشی که پیش گرفته شده صرفا باعث فروش بیشتر سهامدارن و در جهت انواع صندوق‌ها که در جمع اوری بازار حرکت میکند، در جهت رضایت انهاست.

source

توسط ecokhabari