به گزارش بورس نیوز، شرکت صنایع پمپ سازی ایران از ثبت افزایش سرمایه خبر داد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰ میلیون ریال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.
افزایش سرمایه

source

توسط ecokhabari