آیین‌نامه اجرایی قانون مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی به پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست هیئت وزیران به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت وزیران در نشستی به پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره ۲ ماده واحده قانون تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱(۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲(۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت مصوب ۱۴۰۰، آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور را تصویب کرد.
این تصویب‌نامه به امضای معاون اول رئیس‌جمهور برای وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، صداوسیما و سازمان ملی استاندارد ابلاغ شد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari