بانک ملت گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به پایان تیرماه سال جاری را منتشر کرد که بر اساس آن، مانده کل منابع ارز و ریال این بانک بورسی در چهارماهه از مرز ۱۰.۲۲۸.۵۲۴ میلیارد ریال عبور کرده است.
بر اساس این گزارش، وبملت در تیرماه ۱۴۰۲ رقمی بالغ بر ۵۲.۱۳۹ میلیارد ریال و در چهارماهه ابتدای سال رقمی نزدیک به ۱۹۷.۳۹۴ میلیارد ریال به سپرده‌های سرمایه گذاری سود پرداخت کرده است.
گزارش منتشره روی سامانه کدال نشان می‌دهد که مانده کل تسهیلات ارز و ریال بانک ملت در پایان دوره چهارماهه ابتدای امسال، حدود ۱۱.۰۵۵.۳۷۰ میلیارد ریال اعلام شده که تسهیلات ارزی با مانده‌ای بالغ بر ۴.۴۰۴.۷۲۷ میلیارد ریال و مرابحه با مانده‌ای حدود ۳.۳۷۶.۶۶۲ میلیارد ریال در رده‌های اول و دوم قرار گرفته اند.
بر این اساس، بانک ملت از محل اعطای تسهیلات در تیرماه سال جاری بیش از ۹۹.۴۲۳ میلیارد ریال و در چهارماهه نخست سال، نزدیک به ۳۹۹.۹۹۲ میلیارد ریال درآمد در حساب‌های خود شناسایی کرده است.
درآمد سپرده گذاری وبملت هم در چهارماهه رقمی نزدیک به ۳۱.۴۰۶ میلیارد ریال و درآمد اوراق بدهی آن حدود ۱۲.۰۵۷ میلیارد ریال اعلام شده است.
در همین حال بانک ملت در تیرماه سال جاری از محل دریافت کارمزدها حدود ۱۰.۹۳۷ میلیارد ریال درآمد کسب کرده و جمع درآمدهای خود را از این محل، تا پایان دوره چهارماهه به رقمی نزدیک به ۵۵.۸۹۰ میلیارد ریال رسانده است.
مانده سرمایه گذاری‌های وبملت در سهام هم در مقطع پایان تیرماه ۱۴۰۲ از ۷۹.۳۹۱ میلیارد ریال عبور کرده است.
بر اساس ارقام فوق، کل درآمد عملیاتی تیرماه وبملت ۱۲۲.۵۹۲ میلیارد ریال و در چهارماهه اول سال جاری ۴۹۹.۳۴۵ میلیارد ریال و کل هزینه‌های سود پرداختی سپرده‌ها، هزینه‌های مالی و کارمزد تیرماه ۶۴.۴۴۹ میلیارد ریال و در چهارماهه نخست امسال، در مجموع ۲۲۲.۲۳۰ میلیارد ریال بوده است که با این حساب، تراز عملیاتی تیرماه این بانک بورسی، ۵۸.۱۴۳ میلیارد ریال مثبت و در چهارماهه اول سال بالغ بر ۲۷۷.۱۱۵ میلیارد ریال مثبت بوده است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari