به گزارش بورس نیوز، دبیر هیئت دولت طی نامه‌ای از اعضای هیئت دولت خواست پیشنهادات اصلاحی ضروری خود را به منظور اصلاح ضوابط اجرایی پرداخت مزایای جانبی، ظرف (۴۸) ساعت آینده به شورای حقوق و دستمزد ارائه دهند.
متن کامل نامه دبیر هیئت دولت به شرح زیر است:
نامه شماره ۸۰۰۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۵/۹
اعضای محترم هیئت دولت
با اسلام، با عنایت به مباحث مطروح در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۸ هیئت وزیران در خصوص مصوبه شورای حقوق و دستمزد ناظر به «ضوابط اجرایی پرداخت مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی» موضوع نامه شماره ۳۰۳۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ سازمان اداری و استخدامی کشور و دستور معاون اول محترم رئیس جمهور مبنی بر ضرورت اصلاح مصوبه ابلاغی شورای مزبور موضوع نامه مشاره ۷۹۳۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۸ دفتر معاون اول رئیس جمهور، مقتضی است دستگاه‌های ذیربط پیشنهادات اصلاحی ضروری خود را به منظور طی فرآیند قانونی جهت اجرا ظرف (۴۸) ساعت به شورای حقوق و دستمزد ارائه دهند تا مراتب توسط شورای یاد شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط ابلاغ شود.

source

توسط ecokhabari